Hållbar arbetsplats

Vi vill vara en hållbar arbetspats för alla våra medarbetare. Med det menar vi att alla anställda ska ha förutsättningar för en god och hälsosam livssituation, på och utanför arbetet. För att uppnå målet att vara en hållbar arbetsplats arbetar vi på olika sätt för att kunna säkerställa en god social arbetsmiljö och att främja aktiviteter som ger en god hälsa. 

 

Vårt skyddsombud arbetar systematiskt tillsammans med våra chefer för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö i våra verksamheter. Detta arbete innefattar bland annat ronder, riskanalyser, utbildning och kompetensutveckling. 

 

Arbetet med den sociala arbetsmiljön drivs av vår hälsostrateg. Arbetet sker på flera nivåer i verksamheten med aktiviteter för hela koncernen, på avdelningsnivå och insatser för den enskilde individen. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete omfattar en tydlig struktur gällande att vara lyhörd för eventuella behov, undersökning, dokumentering, hälsofrämjande insatser samt uppföljning. Exempel på hållbarhetsarbete är kartläggning av sjukfrånvaro, aktivitetstävlingar och kompetensutveckling. 

 

Som anställd hos oss blir du en viktigt del i vår verksamhet och våra personalförmåner är en del i att ge dig goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lotus Demolition Lodab
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår