Historik

Lotus Maskin & Transport AB startades 1997 av makarna Margareta Segerlund och Seppo Suomela. Verksamheten var inriktad på finplanering. Året därpå startades verksamhet med transporter av containrar.

Företaget transporterade avfall från byggen och rivningar i Stockholmsområdet med egna fordon. Redan från början satsade Lotus på att återvinna materialet som hämtades för att ligga i framkant med framtida krav. Företaget fick allt fler kunder och för att klara tillväxten anställdes nya medarbetare samtidigt som man köpte in flera tunga fordon; containerbilar, kranbilar, lastväxlare och schaktbilar. För att ytterligare bredda verksamheten med återvinning och även kunna åta sig mindre rivningsarbeten köptes den första rivningsutrustade grävmaskin in 2004.

Lotus anläggningsavdelning har varit med sedan starten av företaget. Då låg fokus på trädgårdsarbeten och företaget hette Lotus Sten & Trädgård AB. 2013 fusioneradesLotus Sten & Trädgård med Lotus Maskin & Transport AB och därefter inriktade man sig på special- projekt främst inom tunnelarbeten och företaget har bland annat varit med i flera etapper av Citybanan i Stockholm och Sveriges längsta skidtunnel i Bräcke.

2006 öppnade Lotus en anläggning för återvinning av företagets egna rivningsmassor: inert material och schaktmassor.

2009 inleddes Lotus stora satsning på att riva i egen regi.

– Vi bedömde att det fanns en marknad inom rivning, något som också passade bra med vår erfarenhet av återvinning och transporter, säger Lotus VD John Segerlund.

John började som lastbilschaufför i bolaget 1999. Resten av ägarfamiljen är också engagerade i företaget, systern Marlene ansvarar för miljö- och kvalitetssystem, brodern Peter som är arbetsledare och brodern Anton är maskinansvarig. Grundarna och föräldrarna Margareta Segerlund och Seppo Suomela sitter med i koncernledningen.

2011 fick man in flera jobb i Västra Götaland och istället för att investera i flera maskiner så förvärvade man Rivab i Göteborg AB. Företaget var en etablerad aktör i Göteborg med befintlig organisation och maskinpark.

2015 köptes en tredjedel av Svenska Demolerings Gruppen AB, SDG, för att säkra upp kompetensen inom lättrivning (övriga delägare köptes ut 2017).

2016 förvärvades Rivners AB och även Rivners Sanering AB som ingick i bolaget. Samtidigt togs håltagningsdelen in i bolaget från SDG vilket blev grunden till Rivners Håltagning.

– Köpet av Rivners blev mycket lyckat och har inneburit synergieffekter för Lotus och Rivners. Vi sitter i samma lokaler och har lyckats skapa en effektiv och bra organisation.

För att kunna växa inom schakt och anläggningstransporter samt för att kunna erbjuda tjänsten att hyra ut maskiner med förare köptes AK Schakt in 2017.

Sommaren 2018 förvärvades THT Bygg & Rivservice AB i Göteborg för att i egen regi kunna förstärka selektiv rivning i Väst– och Sydsverige och kunna erbjuda fler kunder koncernens kvalitativa tjänster. Samma år öppnade Lotus även en filial i Piteå med egna medarbetare, maskiner och verkstad.

Hösten 2018 etablerade sig Lotus i Finland under namnet Lotus Maskin & Transport OY. Kontor har än så länge öppnats i Vasa och Helsingfors.

Under 2019 öppnar Lotus även ett kontor i Umeå för att få lokal förankring i regionen.

– Vi försöker vara ett komplett företag som kan erbjuda våra tjänster inom rivning, håltagning, sanering och transporter i hela Sverige samt delar av Finland, säger John Segerlund.

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lotus
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår