Återvinning

När man ska riva för att bygga nytt krävs noggrann planering både före, under och efter rivningen för att hela kretsloppet ska fungera. Med 100 års erfarenhet av just rivning, har Lotuskoncernen både muskler och kunskap att genomföra helhetsprojekt som sträcker sig över hela spektrat – allt från villor till nedlagda kärnkraftverk. Vi är Sveriges största aktör inom rivning, återvinning, anläggning och transport.

Genom att vi både nedmonterar och river industrier och broar samt transporterar avfallet vidare för återbruk eller återvinning, är vi helt unika på marknaden.

Vi arbetar cirkulärt och vårt mål är att återvinna 95% av allt material som vi hämtar från våra kunder. Vi sorterar avfallet i olika fraktioner, som trä, papper, plast, gips, metaller, fyllnadsmassor samt deponi. Efter sortering förädlas materialet. Trä, papper och plast krossar vi till rätt fraktion och levererar till värmeverk. Metallerna separerar vi och levererar till metallåtervinning för fragmentering. Det finns 20 olika fraktioner att ta hänsyn till så att metallen kommer till rätt smältverk.

Gips returnerar vi så att de kan bli nya gipsskivor. Elektronik separeras, fragmenteras och återvinns. Lågenergilampor innehåller kvicksilver vilket gör att vi hanterar dem som farligt avfall. Att sanera och ta om hand olika farliga material som asbest och PCB, kräver både utbildning och certifikat, vilket vi naturligtvis har.

Lotus driver även en egen återvinningsanläggning där vi med egna maskiner krossar och återvinner betong och tegel, samt återvinner fyllnadsmassor så som jord och grus. Ett mål för oss är att bli energineutrala inom cirka tio år genom minskade transportsträckor och eget bränslematerial för energi. Vi ser en framtid när vi kan erbjuda mer återvinning och återbruk för allt, på en och samma plats.

Med hjälp av Lotus sorteringsguide kan du lätt gå in och titta hur olika material skall sorteras för maximal återvinningsgrad.

 

Som ett viktigt led i vår ambition att bli ett cirkulärt företag i framkant, ingår Lotus i nätverket CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande. CCBuild är samhällsbyggnadsbranschens arena för just cirkulärt byggande och syftet är att stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster.

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lodab
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Offertförfrågan