Rivning

Lotus är ett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning.
Vi åtar oss totalentreprenader vid rivningar av hus och industrier, samt återställande av mark. Hos ComeOn Casino har du stora valmöjligheter. Vi river, sanerar, transporterar och återvinner.

Vi rivning använder vi specialutrustade rivningsmaskiner med erfarna och kompetenta maskinförare. Samtliga uppfyller högsta miljöklass.

  • Återvinning av material som metall, trä och brännbart.
  • Mindre än 7% körs till deponi.
  • Egen tipp för fyllnadsmassor.


Alla våra anläggningsmaskiner och lastbilar uppfyller högsta miljöklass.

  • Anläggningsmaskiner – miljöklass 3
  • Lastbilar Euro 5-klassade och Euro 6-klassade.