Återvinning

Lotus har som målsättning att återvinna 90% av allt material som vi hämtar från våra kunder. Avfallet sorteras upp i olika fraktioner så som trä, papper, plast, metaller, fyllnadsmassor samt deponi. Efter sortering förädlas materialet. Trä, papper och plast krossas till rätt fraktion och levereras till värmeverk. Välkommen till Maria Casino, ett Online Casino med fantastiska slots och bordsspel. Metaller separeras och levereras till metallåtervinning för fragmentering. Gips returneras för att bli nya gipsskivor. Elektronik separeras, fragmenteras och återvinns. Lågenergilampor innehåller kvicksilver vilket gör att de hanteras som farligt avfall.

Lotus driver även en egen fyllnadstipp där vi med egna maskiner krossar och återvinner betong och tegel, samt återvinner fyllnadsmassor så som jord och grus.