Sanering

Som en del av rivningsprocessen sköter Lotus saneringen. Detta sker alltid innan rivning och innebär att vi själva med egen personal sanerar i egen regi. Vi utför alla typer av saneringar, exempel är asbest, PCB och marksanering.