Avfallsredovisning

Lotus erbjuder alla sina kunder avfallsredovisning på mottaget byggavfall. Redovisningen sammanställs kontinuerligt månadsvis eller efter avslutat projekt, med diagram, vikt på fraktioner och procentfördelning på total materialmängd.