Anläggning

Lotus offererar anläggningsarbeten i Stockholm och Mälardalen. Entreprenaderna drivs i egen regi med Lotusanställd personal, fordon och maskiner.

Projekt Förbifart Stockholm


Projekt Citybanan
Lotus arbetade mellan 2013-2015 med projekt Citybanan Norr i Stockholm.

JS Sverige Lotus - Foto: Benjamin Andréasson