Miljö & kvalité

MILJÖ & KVALITÉ

Lotus jobbar aktivt för att hålla hög kvalitet och ständigt ha ett miljö- och hållbarhetsfokus.

I vår kvalitetspolicy fastslås att företagets verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som professionell markentreprenör och återvinningsföretag. Vårt kvalitetsarbete ska gagna kunden genom att vi på Lotus tillhandahåller tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.Vi arbetar ständigt med att utveckla och följa upp vårt kvalitetssystem.

Lotus verkar aktivt för att möjliggöra ett kretsloppssamhälle.

Vid rivningsarbeten källsorteras avfallet så att material kan återanvändas eller användas till framställning av energi. Vi eftersträvar en hög utbildningsgrad genom att använda modern teknik och uppdaterad kunskap om avfallshantering och att varje enskilt projekt skall ha minimal miljöpåverkan i luft, mark och vatten.

Vår ambition är att Lotus både intern och externt ska förknippas med miljötänkande och hållbarhetsarbete.

  • Alla Lotus fordon är EURO 6-klassade eller EURO 5-klassade.
  • Flera av våra fordon går på miljöbränsle HVO och RME.
  • Transportsamordning av alla transporter
  • Bränslebesparing genom moderna system och utbildning

Lotus arbetar aktivt med att förbättra och optimera arbetet med ISO 9001 och ISO 14001.

“ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Det riktar sig i första hand till företag och organisationer som vill förbättra sin verksamhet utifrån två aspekter: nöjdare kunder och minskade kostnader. ”

“SS-EN ISO 14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet.”

Källa: http://www.sis.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår