Med hjälp av Lotus sorteringsguide kan du lätt gå in och titta hur olika material skall sorteras för maximal återvinningsgrad.

Sorteringsguiden hittar du här.